Certes Norge AS

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner slik som selgere, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor salg & service, kommunikasjon & konflikttakling, leder & mellomlederutvikling, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening. Gjennom vår samarbeidspartner, Sonans Karriere og Utdanning, leverer vi ulike opplæring- og utdanningsprosjekter tilpasset den enkelt virksomhet og kandidat. I tillegg leverer vi ulike motivasjonsforedrag innenfor våre fag.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter. Våre rådgivere er rekruttert fra ulike deler fra næringsliv og offentlig virksomhet. Dette bidrar til at CERTES har en bredde i sin kompetanse som gjør at vi kan tilpasse våre leveranser slik at de blir optimalisert ift våre oppdragsgiveres ulike behov.

Et av verktøyene vi tilbyr for sporbar endring er MUVS, - som er en plattform for å utvikle medarbeidernes prestasjoner. CERTES-metoden er basert på at de tiltak som implementeres skal være målbare og kosteffektive for oppdragsgiveren.

CERTES har i dag aktiviteter i Midt-Norge, Møre, Østlandet og Nordland.


Andre kontaktpersoner