Color Line AS

Color Line Cruises er en del av Color Line AS som er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med ca 2 600 årsverk i fire land. Årsomsetningen er rundt 4,7 milliarder kroner.

Etter en strategisk reorganisering i 2008, har rederiet i dag en operasjonell flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale fergelinjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

Color Line driver med person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon.

Color Line har i perioden 2004–2008 investert 7,5 mrd NOK i nye skip, havner og konsepter. Selskapets visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og
transport.