Consort AS

Consort er et salgssenter med 70 fastlønnede ansatte lokalisert ved Nidelvens bredd. Vi har opparbeidet oss unik kompetanse innen salgs- og lojalitetsskapende kundekontakt per telefon, noe vi erfarer at alle bedrifter har nytte av i arbeidet med å vinne, beholde og hente tilbake kunden.

Vår erfaring er at voksne medarbeidere med fast avlønning gir stabilitet og kontinuitet i intern kompetanse. Dette kommer våre oppdragsgivere til gode.

Hva gjør vi:

  • Akseptinnhenting - henter aksept for videre kundedialog (elektronisk, postalt, TM)
  • Møtebooking - legge til rette for salgsorienterte kundemøter for din bedrift
  • Velkomstsamtaler - sikre en god start på kundeforholdet
  • Lojalitetssamtaler - styrke kundeforholdet, øke kundetilfredshet og tilpasse tjenester
  • Oppsalg/mersalg - få mest mulig ut av kundeforholdet
  • Winback - salg til tidligere kuer som er i ferd med eller har byttet produkt/tjeneste
  • SalgsChat - drift av chat på din hjemmeside for å gjøre besøkende til kunde

Vi skaper mer enn salg - vi skaper kunder


Andre kontaktpersoner