Consort AS

Consort er et salgs- og kundesenter bestående av 80 fastlønnede ansatte lokalisert i Trondheim sentrum. Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse innen salgs- og lojalitetsskapende kundekontakt og bistår i dag over 60 samarbeidspartnere med utvikle / effektivisere kundedialogen for å oppnå bedre resultater. Vår erfaring er at voksne medarbeidere med fast avlønning sørger for en delingskultur som skaper fantastiske resultater, gir oss kontinuitet og stabilitet i intern kompetanse. Dette kommer våre oppdragsgivere til gode.

Hva bistår vi våre samarbeidspartnere med:
- Telefon / live chat:
o Kundeservice – Frigjøring av tid til  kjernevirksomheten og økt effektivisering av kundedialog
o Møtebooking – legger til rette for salgsorienterte kundemøter for din bedrift
o Leadsgenerering – bidrar til å effektivisering av deres salgsarbeid
o SAMTYKKEINNHENTING – sørger for å ivareta kommunikasjonen med din kundebase
o Lojalitetssamtaler – styrker kundeforholdet
o Oppsalg / mersalg – få mest mulig ut av kundeforholdet
o Chat – vi tilpasser chatløsningen til deres profil / behov
- Feltsalg
o Geofortetting – øke kundebasen effektivt
o Nysalg – nye kunder
o Mersalg – få mer ut av kundeforholdet
o Standsrepresentasjon – økt salg og synlighet på messer etc. 
- Salgskurs / foredrag / coaching
o Consort Class – salgspsykologi, salgsteknikk og møtebooking
o Foredrag – prestasjonskultur, motivasjon i et salgsmiljø m.m.
o Skreddersydde salgskurs

Vi skaper mer enn salg – vi skaper kunder! 
www.consort.no 


Andre kontaktpersoner