digiTALL Midt-Norge AS

• Vi hjelper deg som driver bedrift!
• Vi leverer tjenester og systemer som avlaster deg og gjør hverdagen enklere.
• Vi hjelper deg å gjennomføre, og skape resultater raskere.

Ett tall - ett sted - en gang.
digiTALL hjelper deg å digiTALLIsere regnskapet ditt og andre prosesser i bedriften, med smarte og integrerte papirløse nettbaserte systemer og apper! 
Vi hjelper din bedrift å ta i bruk ny teknologi slik at du får økonomisk gevinst av teknologien så fort som mulig. 
Vi er opptatt av nye effektive løsninger og hjelper våre kunder å ta dem i bruk.

Vi hjelper deg både med rådgivning og programvare som gjør at du får full kontroll over bedriftens prosesser og økonomi fra A til Å  i ett ferdig integrert system. Har du behov for gode løsninger på CRM, prosjektstyring, timeregistrering, butikk og kassasystemer,  reiseregning osv leverer har vi også dette.
Vi kan derfor levere systemer og rådgi deg med hvordan du kan digiTALLisere og effektivisere ditt eget regnskap og drift. 
Vi leverer selvfølgelig også regnskapstjenester.


Andre kontaktpersoner