digiTALL Midt-Norge AS

Vi hjelper deg som driver bedrift!
Vi leverer tjenester og systemer som avlaster deg og gjør hverdagen enklere.
Vi hjelper deg å gjennomføre, og skape resultater raskere.

Ett tall - ett sted - en gang. 

digiTALL hjelper deg å digiTALLIsere regnskapet ditt og andre prosesser i bedriften, med smarte og integrerte papirløse nettbaserte systemer og apper! 

Hvor mange steder legger du inn samme informasjon?  Hvor mange manuelle operasjoner gjør du i løpet av en dag? Hvor mange tall må du kopiere over i Excel for å bearbeide tall og informasjon som du trenger? Dette er unødvendig hvis vi kan gjenbruke tall og data.

Vi kan derfor levere systemer og rådgi deg med hvordan du kan digiTALLisere og effektivisere ditt eget regnskap og drift. Vi leverer også regnskapstjenester.

Vi hjelper deg både med rådgivning og programvare som gjør at du får full kontroll over bedriftens prosesser og økonomi fra A til Å  i ett ferdig integrert system. Har du behov for gode løsninger på CRM, prosjektstyring, timeregistrering, butikk og kassasystemer,  reiseregning osv leverer har vi også dette. 


Andre kontaktpersoner