Dora 3 AS

Dora 3 er et artistmanagment, og leverandør av artister, konferansierer og underholdere til arrangementer og events. Vi tror på å levere kortreiste høykvalitetsartister til trøndersk næringsliv. Samt bruke leverandører av høy kvalitet, med lokal tilhørighet. Trøndersk er best.

Vi tilbyr Øra Studio for innspilling, intimkonserter og vi samarbeider med de beste inn lyd, reklamefilm, animasjonsfilm i Trondheim.

http://www.adressa.no/kultur/2016/12/30/Har-lenge-savnet-et-godt-drevet-management-i-Trondheim-13996110.ece

Vi representerer i dag: Charlotte Audestad, Conor Patrick, Are Sende Osen, Jonas Skybakmoen, EMMA, Kari Rueslåtten, Rasmus og Verdens Beste Band, Ulf Risnes, Motorpsykkel, Tre Små Kinesere, Revolver (Norges beste Beatles band), Jo Sverre, Finn Bjelke og Ragnhild Lund Ansnes.

Dora 3 kan beskrives som en portal for kunst, litteratur, musikk og opplevelser. Vi ønsker å formidle og distribuere dette på den mest profesjonelle måte med kvalitet i sentrum hele veien.

Vårt ønske er å arbeide helhetlig med kunst og kulturfeltet og gjennom det gi små og store, unike og uforglemmelige kunst og kulturopplevelser.

Ved å forene kvalitet og kommersialitet på en slik måte at vi kan være med å bygge opp og utvikle artister og kunstnere på mange plan. Å være kunstner i dag handler om mye mer enn selve det kunstneriske. Det handler om å få hjelp til salg av produktet, ”image”, økonomi og karrierebygging for å nevne noe. Samtidig ønsker vi også å gi publikum opplevelser og inntrykk i form av f. eks. eventer, konserter og foredrag. Dette kan være både i større og mindre format, mer eller mindre kommersielt rettet, men med kvalitet i sentrum i alle ledd av gjennomføringen.