Söderberg & Partners

Vår kunnskap og våre løsninger trygger fremtiden

Söderberg & Partners tilbyr forsikringsmeglertjenester til privat- og offentlig sektor. 

Vi er nå blitt en del av Nordens største forsikringsmeglingsforetak, med samlet ca. 2.000 ansatte. På vårt kontor i Trondheim med 18 ansatte har vi utviklet  oss til å tilby tjenester utover bransjens kjerneleveranse. Vårt utvidede tjenestekonsept er et ledd i vårt fokus på å være næringslivets pensjons- og forsikringsrådgiver.

Våre kunder har store verdier i mennesker, eiendeler og drift. Gjennom vår kompetanse vil vi å bidra til å finne riktige løsninger, redusere forsikringskostnader og være en støtte i utfordringer dere kan stå overfor. Vi ønsker å redusere risiko slik at deres fremtidige drift kan trygges.


Andre kontaktpersoner