Hoel og sønner AS

Maskin, fjell og betongentreprenør med sammenhengende drift siden 1955. Stor fleksibilitet i staben gjør at vi tar et stort spekter oppdrag. Staben består av 30 faste ansatte. 

www.hoelogsonner.no