Norsk Gjenvinning AS

I USA kaster de ikke søppel, de lager tv-serier av det! Norsk Gjenvinning er landets største og mest komplette leverandør av miljø- og gjenvinningstjenester- for næringsliv og private. Også farlig avfall og sikkerhetsmakulering. Vi leverer suverene løsninger for alle bransjer. Våre kunder opplever derfor at de sparer både penger og miljø og blir oppdatert på relevant lovverk. Det finnes ikke avfall vi ikke har en løsning for. 

www.norskgjenvinning.no


Andre kontaktpersoner