NTE Marked AS

NTE Marked AS er et eget forretningsområde i NTE Holding AS. Selskapet har som formål å drive markedsrelatert virksomhet innen kraftsalg, bredbåndstjenester og elektroniske produkter. I stor grad omfatter NTE Marked konsernets kunderettede virksomhet.

NTE Marked tilbyr strøm til husholdninger, næringsliv og offentlig virksomhet, både i Trøndelag og nasjonalt generelt. Strøm er nok det produktområdet de fleste assosierer med NTE generelt, og er et av de største arbeidsområdene til NTE Marked.

NTE tilbyr moderne bredbåndsløsninger til alle kundegrupper. Her finner du blant annet fiberbredbånd med mulighet for tv og hjemmetelefon og andre bredbåndsløsninger. Gjennom en større fiberutbygging i Trøndelag tilbyr vi nå fremtidens underholdning og kommunikasjon til en rekke kunder.

I tillegg til kraftsalg, handel og elektroniske produkter, ligger også kundesenteret, som har den daglige direkte kontakten med kundene, inn under NTE Marked. Her treffer du kundekonsulenter både innenfor strøm og telecom, og her får du svar på spørsmål om alle våre produktområder.