NTNU CERG

Cardiac Exercise Research Group er Europas største gruppe med fokus på forskning og innovasjon innen helse og trening med ca. 60 ansatte. Gruppen består av fremragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalent fra hele verden. Vi er lokalisert i det fullt integrerte universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Gruppen har forsket frem effektive treningsprogram for mange pasientgrupper og har også flere innovasjonsprosjekter som brukes verden over. Eksempler på dette er kondiskalkulatoren med over 5 millioner brukere, og Personlig Aktivitets Intelligens Personlig Aktivitets Intelligens som lanseres i hele verden i løpet av våren 2017.