Peanuts Trondheim AS

Peanuts By Brilliant People!

Vi er noe så uvanlig som et kulturbyggene IT selskap med snart 70 ansatte fordelt på 3 byer i Norge (Oslo, Stavanger og Trondheim).

Navnet kommer av at våre brilliante konsulenter kan forklare kompliserte IT-løsninger for kunden på en så god og enkel måte at det kompliserte blir Peanuts!

Peanuts jobber med rådgivning inn mot forretningslaget og toppledelsen til våre kunder.

Gjennom å forstå kundenes forretning skal vi bidra til å utvikle deres virksomhet ved å skape konkurransefortrinn gjennom bruk av teknologi.

Peanuts kan levere alt innenfor IT og IT løsninger.

Kultur er meget sentralt i Peanuts. Vi jobber med kulturen hver dag med det mål for øye at alle våre brilliante medarbeidere skal glede seg til å gå på jobben hver dag. Gjennom å skape et brennende engasjement både faglig og sosialt  «in house» smitter dette over å vises også eksternt når vi er ute hos kunden!

Vår visjon er: With Passion, expertise and a touch of magic, we will revolutionize the workplace!

 


Andre kontaktpersoner