Prima AS

Prima gir muligheter

Vi er til for mennesker og virksomheter i et arbeidsliv i endring. Vi skal styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelige ressurser.

Som Arbeid- og inkluderingsbedrift tilbyr Prima gode arbeidsplasser til mange som trenger en tilrettelegging og tilpasning i arbeidslivet. Derfor er det viktig for oss med et mangfold av produksjon og tjenester. Prima tilbyr: fruktabonnement, catering, kantinedrift, kurs og møtelokaler på Skistua, Esso Heimdal, møbeltapetsering, pakke- og monteringsoppdrag, mekanisk produksjon og Kongsvegen barnehage.

Ved å benytte dere av Prima sine tjenester eller produkter er dere med på å skape arbeidsplasser til personer som trenger en tilrettelagt jobb eller hjelp til å komme ut i en ordinær jobb.

Vi håper at partnere i Nordic Arena sammen med oss hjelper våre kandidater med praksisplass og eventuell ansettelse.

 


Andre kontaktpersoner