Ramlo Sandtak AS

Ramlo Sandtak AS er en betydelig aktør innen foredling og transport av sand/grus og pukkprodukter. Vi er ca 35 ansatte i bedriften. Vi disponerer jevnlig om lag 80 biler for transport av ulike masser. Ramlo Sandtak AS er lokalisert i Industriveien 63 på Heimdal.


Våre produksjonsanlegg ligger i dag på Hofstad og Sjøla hvor vi produserer alt innen pukk, grus og sand. Vi har til enhver tid en betydelig maskinpark bestående av gravemaskiner, lastebiler, bulldosere, hjullastere. 

Vår Maskinpark er i hovedsak tilknyttet drift av våre pukkverk og grustak men kan også leies ut til eksterne oppdrag.