Rema 1000 Franchise Norge Nye Midt-Norge

Etter oppstarten av REMA 1000 I 1979 har vi vokst til å bli en av landets viktigste kjeder i lavprissegmentet. Men våre verdigrunnlag som rettesnor har vi fullt fokus på de arbeidsoppgavene vi må løse for at vår øverste sjef skal bli fornøyd. Og vår øverste sjef har alltid vært kunden.

 Ved å ha dyktige mennesker med de riktige holdningene, gjøre de riktige tingene, jobbe hardt og ha det morsomt mens vi holder på, har vi lykkes med å skape en solid virksomhet som er lønnsom ikke bare for våre kjøpmenn og for bedriften – men også for kundene.


I REMA 1000 unner og beundrer vi hverandre hver dag!