Right To Play Norway

Right To Play er en Internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for at barn i vanskeligstilte områder skal få tilgang til kvalitetsutdanning. Organisasjonen bruker lek og idrett som et virkemiddel for å bygge grunnleggende sosiale ferdigheter som skal bidra til at barna står bedre rustet til å møte utfordringer. Arbeidet foregår primært i skoler, men aktivitetene implementeres også i flyktningeleire.

Right To Play jobber i dag i 18 land fordelt på Afrika og Midtøsten, og når totalt over 1 million barn ukentlig med sine aktiviteter.

Organisasjonen støttes av over 20 Norske toppidrettsutøvere som Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal, Mats Zuccarello, Ingvild Flugstad Østberg og Suzann Pettersen.


Andre kontaktpersoner