Senterkontoret AS

Senterkontoret kan bistå din bedrift i:

Gode strategier, markeds- og aktivitetsplaner er helt nødvendige styringsverktøy i alle bedrifter. Og jo bedre disse er implementert i organisasjonen, jo mer nytteverdi vil disse verktøyene ha. Det handler om å gå i samme retning, der mål og strategier forstås av samtlige ansatte, hvordan disse skal nås og med hvilke virkemidler.

Opparbeidelse av tettere relasjoner til dine kunder, -leverandører og ansatte. Dette skaper tillit, trygghet og ikke minst økt handel.

Samkjøring av kampanjer samt aktiviteter:

Samle ansatte til å trekke i samme retning, felles holdninger og forståelse for senter, egen butikk og kolleger. Å gjøre hverandre gode er et viktig prinsipp i en hverdag der konkurransen er enorm og kampen om kunden er konstant.

 •                     Salgskurs, kick-offs, interne samlinger, prosjekt-ledelse

 •                     Gjennomgang av marked og drift, besparelse i  alle ledd

 •                     Planlegging av hele året med markedsplaner,  -kampanjer og aktiviteter

 •                     Gjennomføre aktiviteter, samkjøre, overvåke  og evaluere

 •                     Strategisk planlegging og veivalg videre-  langsiktighet