SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert 48 steder i 42 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne vårt forhold til markedet.
 
Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1400 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.
 
Konsernet omfatter også følgende datterselskap:
•  
• EiendomsMegler 1 Midt-Norge
• SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
• SpareBank 1 Finans Midt-Norge
• SpareBank 1 Markets
• SpareBank 1 Kapitalforvaltning (tidligere Allegro Kapitalforvaltning)
• Konferansesenteret i SpareBank 1 SMN


Andre kontaktpersoner