SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert 48 steder i 42 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne vårt forhold til markedet.

Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1200 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:

  • EiendomsMegler 1 Midt-Norge
  • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
  • SpareBank 1 Finans Midt-Norge
  • SpareBank 1 Bilplan
  • Allegro Kapitalforvaltning
  • Konferansesenteret i SpareBank 1 SMN

Andre kontaktpersoner