Stokkan Lys AS

Stokkan lys er  ledende i Norge på  å skape kreative  lystekniske løsninger, med funksjon, design og estetikk som hovedmål.

Virksomheten dekker det profesjonelle markedets behov for innendørs og utendørs belysning.  

Dette ved hjelp av kvalitetsprodukter kombinert med høy egenkompetanse og høy servicegrad. « Det finnes bare en løsning, og det er den beste »

Gjennom å avdekke kundens totale behov og ressurser, arbeider vi alltid for å finne den beste løsningen. 

En god løsning trenger ikke koste mere enn en dårlig løsning.