Svanholm gravferd

Svanholm gravferd bistår familier i alle områder av Trondheim og har gjort det siden 1929. Vi hjelper pårørende som har mistet noen i alle deler av stor-Trondheim. Vi har kontorer både i Trondheim og på Melhus. Svanholm gravferd kan hjelpe til med alt fra dødsfall skjer, til gravleggingen er over. Vi bistår også gjerne med foredrag om livskvalitet for offentlige institusjoner og private bedrifter. Vi har stor kompetanse gjennom mange generasjoner.


Andre kontaktpersoner