Trondheim Kino

Trondheim Kino AS er et selskap heleid av Trondheim kommune, opprettet i 1918. Vårt formål er kinovirksomhet og andre aktiviteter naturlig knyttet til dette.

Bedriften er lokalisert ved Prinsen og Nova Kinosenter i Trondheim og ved Kimen Kino i Stjørdal. Fordelt på 22 saler har vi et bredt og kvalitetsmessig godt filmprogram å tilby publikum, både av norske og internasjonale titler.

Vi er Midt-Norges største kultur- og underholdningsarena med om lag 850.000 besøk i året. Vår visjon er å tilby vårt publikum «en større opplevelse». Våre kjerneverdier; vennlighet, engasjement, kompetanse og trygghet ligger til grunn for alt vi gjør.

Sammen med Aurora Kino i Nord-Norge og Edda Kino i Haugesund har Trondheim Kino opprettet en nasjonal kinokjede kalt KinoNor. KinoNor er verdens første miljøsertifiserte kinokjede og har hovedkvarter i Trondheim.Andre kontaktpersoner